Gazeta Agronews Nr. 3

Rynku Rolnego – w przypadku biogazu lub URE – w przypadku energii elektrycznej. Nie będzie wymagać wpisu wytwarzanie energii w celu jej zużycia na potrzeby własne lub gdy sprzedaż energii nie przekracza 30 proc. wytworzonej energii w danym roku. Zwolnienie z opłat Ponadto, przyłączenie do sieci odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz ustawie Prawo gazowe, a także znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne. Istotnym novum będzie jednak zwolnienie mikroinstalacji z opłat za przyłączenie do sieci. Instrumentem dodatkowo wspierającym wytwarzanie energii Proponowane rozwiązania mogą zwiększyć zainteresowanie małych przedsiębiorstw, które będą chciały podjąć się wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. w mikroinstalacjach będzie wprowadzenie obowiązku zakupu oferowanej energii wytworzonej w mikroinstalacji przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzanie energii i sprzedające ją odbiorcy końcowemu. Ustawa przewiduje również zwolnienie z opłat m.in . za wydanie świadectw pochodzenia i uzyskania koncesji dla przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW. Inne zmiany W ustawie zawarto także regulacje dotyczące gwarancji pochodzenia stanowiącej potwierdzenie dla odbiorcy, że dana ilość dostarczonej energii została wytworzona w OZE. Dokument elektroniczny, z którego nie wynikają prawa majątkowe będzie wydawany na okres 12 miesięcy. Trzeba jednak zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział w projekcie obowiązku zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE, który spoczywał dotychczas na sprzedawcy z urzędu. Zmieniono także sposób obliczania opłaty zastępczej. Zgodnie z założeniami, ustawa miałaby wejść w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku. Instytut Kajetana Koźmiana to pierwszy polski Le think- tank agricole, zajmujący się problematyką obszarów wiejskich w aspekcie zrównoważonego rozwoju oraz zagadnieniami związanymi z rozwojem regionalnym Polski. Instytut przygotowuje raporty, analizy i propozycje konkretnych rozwiązań w kwestiach kluczowych dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego polskiej wsi. Aneta Grzegorzewska 39 marzec-kwiecień 2012 prawo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=