Gazeta Agronews Nr. 3

U stawa w dużej mierze będzie dotyczyć „małych” elektrowni wiatrowych oraz biogazowni – wynika z analizy ekspertów Instytutu Koźmiana. Proponowane rozwiązania mogą zwiększyć zainteresowanie małych przedsiębiorstw, które będą chciały podjąć się wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby, odsprzedając nadwyżkę przedsiębiorstwom energetycznym. Jednakże zaproponowane zapisy nie gwarantują realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatycznego 3x20. Niezbędne są uproszczenia procedur związanych z lokalizacją instalacji OZE. Zmiany te winny dotyczyć obszarów regulowanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Skutkiem powinno być skrócenie okresu realizacji inwestycji. Ułatwienia dla „mikroinstalacji” Ustawa wprowadza znaczne ułatwienia dla „mikroinstalacji”, przez którą należy rozumieć instalacje OZE o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW lub mocy cieplnej lub chłodniczej do 70 kW, a w przypadku biogazu rolniczego 100 kW i 130 kW. Dla takich instalacji nie będzie trzeba uzyskiwać koncesji. Nie oznacza to jednak, że każdy podmiot będzie mógł bez żadnych zezwoleń prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie. Zarówno działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu, jak Małe instalacje OZE będą miały łatwiej Trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące ustawy o odnawialnych źródłach energi i. i działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej zostanie zaliczona do działalności regulowanej i będzie podlegać wpisowi do rejestru prowadzonego przez Agencję 38 numer 03 prawo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=