Gazeta Agronews Nr. 3

N owe przepisy zwiększające siłę przetargową producentów mleka tak, by zapewnić im przyzwoite ceny za surowe mleko oraz wspomagające ich w przygotowaniach do wygaśnięcia kwot mlecznych w 2015 r. zostały przyjęte przez Parlament Europejski. Umożliwią one organizacjom rolniczym negocjowanie odpowiednich cen w imieniu producentów mleka w zgodzie z przepisami o konkurencji. – Te nowe przepisy wzmocnią siłę przetargową rolników. Organizacje zrzeszające producentów mleka powinny pomóc rolnikom lepiej się zorganizować i tym samym wzmocnić swoją pozycją w łańcuchu dostaw, szczególnie w tych krajach członkowskich, w których system spółdzielczy jest ograniczony albo nie istnieje w ogóle. Dzięki temu będą mogli oni otrzymać najlepszą cenę za swoje produkty – powiedział parlamentarny sprawozdawca, James Nicholson (ECR, UK). Nowe regulacje, już wcześniej wstępnie uzgodnione z Radą, zostały przyjęte w pierwszym czytaniu 574 głosami za, 97 przeciw. 18 posłów wstrzymało się od głosu. Większa siła przetargowa, ale i uczciwa konkurencja Aby zapewnić uczciwą konkurencję, ilość mleka surowego, która będzie Unia chce zapewnić przyzwoite ceny za surowe mleko Europosłowie przyjęli nowe przepisy zwiększające siłę przetargową producentów mleka. podlegała negocjacjom między organizacjami producentów i przetwórców lub skupujących nie może przekroczyć 3,5 proc. całkowitej produkcji UE. Nie powinna też przekroczyć 33 proc. ogólnej produkcji krajowej, bądź 45 proc. w państwach gdzie całkowita produkcja nie przekracza 500 tys. ton. Obowiązkowe umowy muszą zawierać ceny Kraje członkowskie mogą nadal decydować o tym czy nakładać umowy obejmujące dostawę mleka od rolników do skupów lub przetwórców na terytorium danego państwa. Jeśli takie umowy byłyby obowiązkowe, musiałyby zostać sporządzane przed dostawą oraz zawierać ceny, określać okresy płatności i uzgodnienia dotyczące skupu i dostawy mleka. Kraje członkowskie mogą także zastrzec minimalny czas trwania takich umów, do przynajmniej sześciu miesięcy. Deputowani zalecają, aby wybrać takie rozwiązanie. Mleko z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania Żeby zapewnić rolnikom pochodzącym z obszarów o mniej korzystnych warunkach gospodarowania pełne korzystanie z nowych regulacji, posłowie zwrócili się Ilość mleka surowego, która będzie podlegała negocjacjom między organizacjami producentów i przetwórców lub skupujących nie może przekroczyć 3,5 proc całkowitej produkcji UE. 34 numer 03 ekonomia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=