Gazeta Agronews Nr. 3

U stawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012, poz. 234) określiła na okres od 1 lutego do 31 grudnia br. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania. W sprawach nie unormowanych tą ustawą obowiązujące są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do zadań KRUS wynikających ze wskazanych przepisów należy m.in .: ustalanie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, ewidencjonowanie okresów ubezpieczenia, naliczanie comiesięcznych składek i przekazywanie ich do NFZ, wydawanie zaświadczeń warunkujących dostęp do świadczeń zdrowotnych powszechnej opieki zdrowotnej. Kasa realizuje te zadania wobec: n rolników i domowników w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, objętych obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ich małżonków i domowników; n rolników i ich domowników w gospodarstwach poniżej 1 ha przeliczeniowego, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego rolników i nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; n świadczeniobiorców rolniczych emerytur lub rent; Ubezpieczenie zdrowotne rolników po zmianie przepisów 1 lutego weszła w życie ustawa o składkach zdrowotnych rolników za 2012 rok. Jakie są jej główne założenia? n członków rodzin wymienionych grup rolników, domowników, emerytów i rencistów, zgłoszonych w Kasie do ubezpieczenia zdrowotnego. 1 zł za hektar Zmiana niektórych przepisów w ubezpieczeniu zdrowotnym rolników, zobowiązuje od II kw. br. do opłacania składek zdrowotnych z własnych środków każdą osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym od 6 ha przeliczeniowych wzwyż, w kwocie 1 zł miesięcznie od każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych. Za ubezpieczonych w Kasie w gospodarstwach poniżej 6 ha przeliczeniowych składka zdrowotna nadal będzie finansowana z budżetu Państwa. Bez zmian pozostaje 9-proc. podstawa wymiaru składki zdrowotnej od rolnych emerytur i rent. Na poczet składki odlicza się 7,75 proc. zaliczki na podatek dochodowy oraz 1,25 proc. świadczenia netto. Raz na kwartał W budżecie Państwa na składki zdrowotne rolników przewidziana jest dotacja celowa. Kasa przekazuje co miesiąc do NFZ 1/12 tej dotacji. W br. odpis ten odpowiada kwocie ok. 155 tys. zł miesięcznie. W ustawie z 13 stycznia br. utrzymano kwartalny termin opłacania składki zdrowotnej przez ubezpieczonych w gospodarstwach od 6 ha przeliczeniowych wzwyż, analogicznie jak dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Rolnicy będą opłacać składki raz na kwartał. Pierwszą opłatę uiszczą po 1 kwietnia 2012 roku. 28 numer 03 ekonomia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=